Gens

Konstrukteur Modell-Gruppe
SM2 Omega *
Installationspfad (Festplatte): \OMEGAS\GANS_OMEGA.3DM
LoD 0 LoD 1 LoD 2 LoD 3 LoD 4
1358 898 376 84 0
Tausch-Textur 1 Tausch-Textur 2 Tausch-Textur 3
* * *
Modell - Set Beschreibung
V10NSM20014 kinematisch animierte Tiere für den Einsatz als Omegas
P15EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT als Download
P15EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT in Metallbox
P16EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT in DVD-Box
P16EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT als Download
In Grundversion enthalten:
EEP 8 EEP 9 EEP 10 EEP 11 EEP 12 EEP 13 EEP 14 EEP 15 EEP 16
* * * * * * * * *
Zurück