MB Actros m. Ladekran-Polypgreifer v1

Konstrukteur Modell-Gruppe Modell-Länge
DU1 Rollmaterial 1060 dm *
Installationspfad (Festplatte): \ROLLMATERIAL\STRASSE\LKW\MB_CRAN_CLAW_DU1.3DM
Info zum Getriebe (Teil 1)
iGearCnt fWheelRadius fGear1 fGear2 fGear3 fGear4 fGear5 fGear6 fGear7 fGear8 fGear9 fGear10
6 60 -21 -31,5 -42 12 9 6 0 0 0 0
LoD 0 LoD 1 LoD 2 LoD 3 LoD 4
204210 105730 51853 29760 15561
Tausch-Textur 1 Tausch-Textur 2 Tausch-Textur 3
* * *
Modell ist beladbar Modell ist befahrbar
* *
Achsen - Nr. Achsen - Name Min. - Wert Max. - Wert
8 Ladekran drehen 0 3,141593
9 Arm unten neigen -0,2617994 0,5235988
11 Arm mittig heben/senken 0 2,094395
14 Arm oben heben/senken 0 3,141593
16 Teleskop-Verlängerung 0 3,141593
19 Polypgreifer drehen 0 6,283185
20 Polypgreifer auf/zu 0 1,047198
32 Stützen ein-/ausfahren 0 0,1
33 Stützen heben/senken 0 2,617994
40 Kippmulde 0 1,047198
Modell - Set Beschreibung
V14NDU10094 Model set pack for EEP plugin 1
P15EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT als Download
P15EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT in Metallbox
P16EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT in DVD-Box
P16EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT als Download
In Grundversion enthalten:
EEP 8 EEP 9 EEP 10 EEP 11 EEP 12 EEP 13 EEP 14 EEP 15 EEP 16
* * * * * * * * *
Zurück