Zeche2_S_Rohr05_gruen_KS1

Konstrukteur Modell-Gruppe Spline-Id
KS1 Gleisstil / Spline 8682 *
Installationspfad (Festplatte): \GLEISSTILE\SONSTIGES\ZECHE2_S_ROHR05_GRUEN_KS1.3DM
LoD 0 LoD 1 LoD 2 LoD 3 LoD 4
772 64 64 64 64
Tausch-Textur 1 Tausch-Textur 2 Tausch-Textur 3
* * *
Modell - Set Beschreibung
V11NKS10024 Zeche2 Set 4 Rohre und Rohrbrücken
In Grundversion enthalten:
EEP 8 EEP 9 EEP 10 EEP 11 EEP 12 EEP 13 EEP 14 EEP 15 EEP 16
* * * * * * * * *
Zurück